+386 41 347 902 info@grafex.si

Za naročnika smo uspešno izvedli serijo tiskovin narejenih iz Japonskega dresnika, ki je uvrščen med 100 najbolj invazivnih rastlin sveta in ogroža biotsko raznovrstnost, zdravje ljudi in gospodarstvo.

Link projekta APPLAUSE katerega en od ciljev je tudi uvedba novih, nekonvecionalnih postopkov in tehnik  za izdelavo papirja iz tujerodnih rastlinskih vrst – več na https://www.ljubljana.si/sl/moja-ljubljana/applause.