+386 41 255 025 info@grafex.si

Kratek opis operacije in njeni cilji

Strateški cilj podjetja je, da z vlaganji v digitalizacijo odnosa s kupci, dobavitelji in partnerji, z dvigom digitalno-upravljavskih kompetenc, vpeljavo digitalnega poslovnega modela in inovativnih digitalnih produktov, digitalizacijo proizvodnje v skladu Industrije 4.0 ter prehodom na »Digital lean« pristope verige vrednosti Grafex, ohrani tržni položaj ter se na dolgi rok okrepi na obstoječih in izvede vstop na nove trge ter tržne niše ter si zagotovi digitalno prihodnost. V okviru operacije bodo izvedeni 4 ključni ukrepi:

 1. »CoCreate«: več-deležniški digitalni ekosistem za soustvarjanje kompleksnih rešitev za kupce;
 2. »MinMax«:digitalni stik s kupci manjših naročil z veliko dodano vrednostjo;
 3. »SmartPack«:inovativni pametni embalažni IoT produkt, ki rešuje izzive končnega kupca in
 4. »I4.0« – Digitalizirana proizvodnja na podlagi IoT in Digital LEAN ter digitalizirana delovna mesta.

Cilji operacije so:

 • digitalno podpreti celovito poslovanje podjetja, vključno z integracijo proizvodnih kapacitet Industrije 4.0 ;
 • vzpostavitev Pametne tovarne na osnovi principov Digital Lean;
 • uvedba novega poslovnega modela »SmartPack«;
 • izboljšanje digitalnih kompetenc zaposlenih;
 • omogočiti delovanje digitalnega principa soustvarjanja kupca, dobaviteljev, zaposlenih in proizvodnje v digitalni ekosistem;
 • odpravljanju posledic pandemije COVID-19;
 • zmanjšanje emisij C02 ter ostalih toplogredni plinov ter uporaba okolju neškodljivih snovi in materialov;
 • izboljšati kibernetsko varnost podjetja.

Naložbi (Digitalna transformacija in izdelavo dokumenta Digitalna strategija) sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.