+386 41 255 025 info@grafex.si

Naša

identiteta

IDENTITETA

Celostna grafična podoba

grafex agencija | tiskarna z več kot 35-letno tradicijo pod eno streho združuje celovite rešitve, od kreative in oblikovanja do izvedbe – tiska in spletnih strani. Identiteto oz. celostno podobo podjetja predstavlja simbol, ki v sebi skriva trojni pomen.

Kljukica

ponazarja brezskrbnost oziroma poudari, da je za našega naročnika skrb, ki jo preloži na nas, s tistim trenutkom odkljukana, torej odpravljena.

Sonček

simbolizira prijaznost do uporabnika ali drugače – grafexi smo prijazni in verjamemo, da to naši naročniki občutijo ob vsakem stiku z nami.

Ura

simbolizira urnost oziroma izpostavi časovno komponento, ki je pri tovrstnih projektih vedno pomembna (roki, odzivnost …).

Večpomenski simbol pa zaokrožimo s sloganom: prijazni s časom.

OSEBNA IZKAZNICA

Splošne informacije o podjetju

Glavna pisarna
+386 41 347 902

Podjetje ima sedež na Izlakah, poslovno enoto pa v Ljubljani.

Ime družbe: grafex, grafično podjetje d.o.o.

Skrajšano ime družbe: grafex d.o.o.

Sedež družbe: Podlipovica 31, SI – 1411 Izlake

Pisarna v Ljubljani: Einspielerjeva ulica 6, SI – 1000 Ljubljana

Matična številka: 5342848

ID št. za DDV: SI65564073

Transakcijski račun: Banka Intesa Sanpaolo d.d., SI56 1010 0005 0930 621, Swift: BAKOSI2X

Direktor družbe: Matej Sešlar, univ. dipl. gosp. inž.

Tradicija: od leta 1983

Kakovost: pridobljen certifikat sistema kakovosti ISO 9001, FSC® certifikat

Urejenost: priznanje Gospodarske zbornice Slovenije

Število sodelavcev: 13

Obseg poslovanja: 1 mio EUR/leto

Število kupcev: več kot 1000

Število stalnih naročnikov: 320

POSLANSTVO

Tradicija, kakovost in vizija

Kratek pregled zgodovinskega razvoja

Podjetje Grafex se ponaša s 35-letno tradicijo. Njegovi začetki segajo v leto 1983. Družinsko podjetje, ki je poslovalo po »obrtniškem« načinu, je hitro spremenilo pravno organizacijsko obliko iz s.p. (samostojni podjetnik) v d.o.o. (družba z omejeno odgovornostjo). Podjetje je  prejelo številna priznanja, med drugimi priznanje Gospodarske zbornice Slovenije za urejenost podjetja in priznanje Slovenskega oglaševalskega festivala. S številnimi referencami in dolgotrajnim trdim delom je podjetje doseglo vrhunsko kakovost poslovanja, kar potrjuje v letu 2000 pridobljen certifikat za sisteme vodenja kakovosti po standardu ISO 9001. V Grafexu se zavedajo pomembnosti skrbi za okolje, zato so oktobra 2014 pridobili certifikat FSC®. Oznaka FSC® zagotavlja, da njihovi izdelki prihajajo iz gozdov, s čimer so zadovoljili socialne, gospodarske in ekološke potrebe sedanjih in prihodnjih generacij. Podjetje je z leti razširilo poslovanje z grafične in tiskarske dejavnosti še na druga področja, kot so spletne in agencijske storitve. Z vlaganjem v najsodobnejšo tehnologijo, z motiviranim in visoko usposobljenim kadrom ter s kakovostno opravljenim delom dosegajo konkurenčnost na izjemno zahtevnem grafičnem trgu.

Kakovost

Kakovost ni naključje, ampak je lahko le posledica sistematičnih in k cilju usmerjenih poslovnih aktivnosti v urejenem delovnem okolju. Podjetje ima jasno opredeljene in dokumentirane postopke dela, notranjo organizacijo pa urejeno po podjetniškem načelu, z razdeljenimi pristojnostmi in odgovornostmi.

Vodstvo podjetja namenja velik poudarek usposobljenosti in motivaciji kadrov ter stalnemu posodabljanju tehnologije, tako programske kot strojne, saj se zavedajo, kako pomembno je ostati v koraku s časom.

Cilji in vizija družbe

Splošen razvojni cilj podjetja je postati poslovno učinkovit in uspešen gospodarski subjekt na področju celovitih agencijskih in tiskarskih storitev. Obseg realiziranih storitev, ki na srednjeevropskem trgu že zdaj dosega 20%, bodo še povečali.

Njihova vizija je intenziven razvoj, rast je sekundarnega pomena. V Grafexovem timu so prepričani, da bodo postali še boljši, saj se ne bojijo izzivov, ki so si jih zadali na zadnjem razvojnem posvetu. Smer je znana, odločitev je dokončna.