+386 41 255 025 info@grafex.si

Sodelovali smo pri nastajanju priročnika DIY (Do It Yourself) oz. Naredi sam, ki je v celoti narejen iz invazivne tujerodne rastline – ZLATE ROZGE.
Sprejeli smo izziv in pri odločitvi kateri papir na koncu uporabiti (Zlata rozga, Akacija…ipd.) sodelovali tudi z Inštitutom za celulozo in papir, saj je moral biti papir primeren za tisk v offset tehniki.

V priročniku so navodila/načrti za domačo izdelavo izdelkov, ki so narejeni iz tujerodnih rastlin kot npr. barvila, sito za izdelavo papirja, gnezdilnica z zeleno streho…itd. Zasnovan je tako, da se ga lahko poljubno dopolnjuje – vezava je odprta in omogoča dodajanje novih načrtov, skic, vsebin.

Invazivne tujerodna rastlinska vrsta, je drugače rastlina, ki se v novo naseljenem okolju uspešno razmnožuje in pri tem ogroža biotsko raznovrstnost, zdravje ljudi in gospodarstvo.

Link projekta APPLAUSE katerega en od ciljev je tudi uvedba novih, nekonvecionalnih postopkov in tehnik  za izdelavo papirja iz tujerodnih rastlinskih vrst – več na https://www.ljubljana.si/sl/moja-ljubljana/applause.